Oceń pracę urzędu


Szanowni Państwo.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, w której pytamy jak Państwo oceniają usługi świadczone przez nasz urząd. Państwa opinie są dla nas bardzo ważne, pozwolą na coraz lepsze dopasowanie naszych usług do Państwa oczekiwań. Dziękujemy za poświęcony czas.

Ankieta składa się z 13 pytań.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.